Lắp đặt cốp pha (coppha, cốt pha, coffa) cột

Lắp đặt cốp pha (coppha, cốt pha, coffa) cột

Lắp đặt cốp pha (coppha, cốt pha, coffa) cột

Lắp đặt cốp pha (coppha, cốt pha, coffa) cột

Lắp đặt cốp pha (coppha, cốt pha, coffa) cột
Lắp đặt cốp pha (coppha, cốt pha, coffa) cột
TRANG CHỦ > TIN TỨC > Lắp đặt cốp pha (coppha, cốt pha, coffa) cột

Lắp đặt cốp pha (copphacốt phacoffa) cột

Công tác lắp dựng và tháo dỡ Cốp pha (copphacốt phacoffa) là 1 công tác vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn, có thể tóm tắt quá trình lắp dựng Cốp pha (copphacốt phacoffa) như sau:

1. Công tác chuẩn bị

2. Cách lắp dựng

Để phòng chống Cốp pha (copphacốt phacoffa) bị sập đổ, khi gia công chế tạo và lắp đặt phải thực hiện đúng thiết kế và chỉ dẫn của kỹ sư công trường. Khi làm việc công nhân phải đeo dây an toàn và dây an toàn phải cố định vào các bộ phận hoặc kết cấu vững chắc.

 

Lắp đặt cốp pha (coppha, cốt pha, coffa) cột