CỐP PHA (COPPHA, CỐT PHA, COFFA) LÀ GÌ ?

CỐP PHA (COPPHA, CỐT PHA, COFFA) LÀ GÌ ?

CỐP PHA (COPPHA, CỐT PHA, COFFA) LÀ GÌ ?

CỐP PHA (COPPHA, CỐT PHA, COFFA) LÀ GÌ ?

CỐP PHA (COPPHA, CỐT PHA, COFFA) LÀ GÌ ?
CỐP PHA (COPPHA, CỐT PHA, COFFA) LÀ GÌ ?
TRANG CHỦ > TIN TỨC > CỐP PHA (COPPHA, CỐT PHA, COFFA) LÀ GÌ ?

CỐP PHA (COPPHA, CỐT PHA, COFFA) LÀ GÌ ?

Cốp pha (coppha, cốt pha, coffa) là một công cụ thi công rất cần thiết và quan trọng cho việc đúc bê tông tại công trường cũng như trong nhà máy. Vì vậy khi chế tạo, sử dụng cốp pha (copphacốt phacoffa) cần đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật nhất định.

Cốp pha (copphacốt phacoffa) có hai chức năng chủ yếu – một là chống lực đẩy của bê tông ướt và đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế của cấu kiện bê tông; hai là quyết định chất lượng bề mặt bê tông.

Cốp pha (copphacốt phacoffa) ảnh hưởng nhiều đến thời gian thi công, đến chi phí chất lượng công trình. Nhiều nhà thiết kế chỉ quan tâm đến việc lựa chọn kết cấu công trình sao cho chi phí về vật liệu bêtông và sắt thép hạ nhất, mà không chú trọng đến yếu tố cốp pha (copphacốt phacoffa) và biện pháp đúc bê tông công trình. Trong một số bộ phận công trình, kinh phí cho cốp pha (copphacốt phacoffa) còn cao hơn kinh phí cho vật tư bê tông và sắt thép của bộ phận công trình đó.

Thành phần cốp pha (copphacốt phacoffa) bao gồm: ván mặt, sườn cứng và các phụ kiện liên kết.

Nếu phân loại theo công năng và dạng kết cấu bê tông thành phẩm thì cốp pha (copphacốt phacoffa) được phân thành 2 nhóm là:

Nhóm đáy nằm (cốp pha chịu lực) và nhóm thành đứng (cốp pha tạo hình).

cốp pha (coppha, cốt pha, coffa)

 

cốp pha (coppha, cốt pha, coffa)

 

cốp pha (coppha, cốt pha, coffa)