VẬN THĂNG CÔNG TRÌNH, VẬN THĂNG TRƯỜNG THÀNH

VẬN THĂNG CÔNG TRÌNH, VẬN THĂNG TRƯỜNG THÀNH

VẬN THĂNG CÔNG TRÌNH, VẬN THĂNG TRƯỜNG THÀNH

VẬN THĂNG CÔNG TRÌNH, VẬN THĂNG TRƯỜNG THÀNH

VẬN THĂNG CÔNG TRÌNH, VẬN THĂNG TRƯỜNG THÀNH
VẬN THĂNG CÔNG TRÌNH, VẬN THĂNG TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > vận thăng công trình, vận thăng Trường Thành

VẬN THĂNG CÔNG TRÌNH, VẬN THĂNG TRƯỜNG THÀNH

Vận thăng công trình, vận thăng Trường Thành 

được hình thành từ việc lắp ghép các bộ phận : 

Động cơ hộp số – Tang cáp – Ròng rọc – Bàn nâng khung trụ – Giằng chéo.