MÁY CẮT SẮT NHẬT - TRƯỜNG THÀNH

MÁY CẮT SẮT NHẬT - TRƯỜNG THÀNH

MÁY CẮT SẮT NHẬT - TRƯỜNG THÀNH

MÁY CẮT SẮT NHẬT - TRƯỜNG THÀNH

MÁY CẮT SẮT NHẬT - TRƯỜNG THÀNH
MÁY CẮT SẮT NHẬT - TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Máy cắt sắt BC - 42 ( 32 )Toyo / Japan

 

                             MÁY CẮT SẮT NHẬT - TRƯỜNG THÀNH                           

Mẫu
(Model)
Động cơ
(Motor)
Điện áp Tốc độ Trọng lượng Xuất xứ
Máy cắt sắt BC-32 1.5Kw 380V/50 Hz
2s 485Kg Toyo/ Japan
Máy cắt sắt BC-42 2.2Kw 380V/50 Hz 2s 615Kg Toyo/ Japan