LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH
LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > lưới xây dựng, lưới công trình, lưới bao che

                LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI XÂY DỰNG - TRƯỜNG THÀNH             

Lưới được đan xéo vào nhau với kích thước lỗ nhỏ có thể chắn được bụi

Chất liệu 100% HDPE, hàm lượng UV 2%

Khổ lưới 3*50m (100g/m2) - Khổ lưới 2*50m (60g/m2)