LƯỚI XÂY DỰNG, BAO CHE TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, BAO CHE TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, BAO CHE TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, BAO CHE TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, BAO CHE TRƯỜNG THÀNH
LƯỚI XÂY DỰNG, BAO CHE TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Lưới xây dựng, bao che Trường Thành

                               LƯỚI XÂY DỰNG, BAO CHE - TRƯỜNG THÀNH                        

Lưới được đan xéo vào nhau với kích thước lỗ nhỏ có thể chắn được bụi

Chất liệu 100% HDPE, hàm lượng UV 2%

Khổ lưới 3*50m (100g/m2) - Khổ lưới 2*50m (60g/m2)