LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH
LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Lưới công trình xây dựng trường thành

                            LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH - TRƯỜNG THÀNH                      

Lưới được đan xéo vào nhau với kích thước lỗ nhỏ có thể chắn được bụi

Chất liệu 100% HDPE, hàm lượng UV 2%

Khổ lưới 3*50m (100g/m2) - Khổ lưới 2*50m (60g/m2)