LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH
LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Lưới công trình, lưới xây dựng, lưới bao che

                   LƯỚI BAO CHE, LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI XÂY DỰNG - TRƯỜNG THÀNH                   

Lưới được đan xéo vào nhau với kích thước lỗ nhỏ có thể chắn được bụi

Chất liệu 100% HDPE, hàm lượng UV 2%

Khổ lưới 3*50m (100g/m2) - Khổ lưới 2*50m (60g/m2)