LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Lưới công trình, lưới bao che, lưới xây dựng

                   LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG - TRƯỜNG THÀNH                   

Lưới được đan xéo vào nhau với kích thước lỗ nhỏ có thể chắn được bụi

Chất liệu 100% HDPE, hàm lượng UV 2%

Khổ lưới 3*50m (100g/m2) - Khổ lưới 2*50m (60g/m2)