LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
LƯỚI BAO CHE, LƯỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Lưới bao che xây dựng, công trình Trường Thành

                            LƯỚI BAO CHE, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - TRƯỜNG THÀNH                

Lưới được đan xéo vào nhau với kích thước lỗ nhỏ có thể chắn được bụi

Chất liệu 100% HDPE, hàm lượng UV 2%
Khổ lưới 3*50m (100g/m2) - Khổ lưới 2*50m (60g/m2)