LƯỚI BAO CHE, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI BAO CHE, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH
LƯỚI BAO CHE, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Lưới bao che công trình xây dựng

                            LƯỚI BAO CHE, LƯỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH - TRƯỜNG THÀNH                         

Lưới được đan xéo vào nhau với kích thước lỗ nhỏ có thể chắn được bụi

Chất liệu 100% HDPE, hàm lượng UV 2%

Khổ lưới 3*50m (100g/m2) - Khổ lưới 2*50m (60g/m2)