LƯỚI AN TOÀN, LƯỚI CHỐNG RƠI TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI AN TOÀN, LƯỚI CHỐNG RƠI TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI AN TOÀN, LƯỚI CHỐNG RƠI TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI AN TOÀN, LƯỚI CHỐNG RƠI TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI AN TOÀN, LƯỚI CHỐNG RƠI TRƯỜNG THÀNH
LƯỚI AN TOÀN, LƯỚI CHỐNG RƠI TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Lưới an toàn - lưới chống rơi

 

                        LƯỚI AN TOÀN, LƯỚI CHỐNG RƠI POLYESTER - TRƯỜNG THÀNH                         

Mắc lưới ô vuông: 2,5 cm*2,5 cm - Khổ lưới: 4*50m, 2*50m (225g/m2)