LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE TRƯỜNG THÀNH

LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE TRƯỜNG THÀNH
LƯỚI XÂY DỰNG, LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI BAO CHE TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Lưới an toàn công trình xây dựng Trường Thành

                        LƯỚI AN TOÀN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - TRƯỜNG THÀNH                         

Mắc lưới ô vuông: 2,5 cm*2,5 cm - Khổ lưới: 4*50m, 2*50m (225g/m2)