KÍCH TĂNG, KÍCH U, KÍCH CHÂN ĐẾ GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

KÍCH TĂNG, KÍCH U, KÍCH CHÂN ĐẾ GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

KÍCH TĂNG, KÍCH U, KÍCH CHÂN ĐẾ GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

KÍCH TĂNG, KÍCH U, KÍCH CHÂN ĐẾ GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

KÍCH TĂNG, KÍCH U, KÍCH CHÂN ĐẾ GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH
KÍCH TĂNG, KÍCH U, KÍCH CHÂN ĐẾ GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Kích Tăng, Kích U, Kích Chân Đế Giàn Giáo Trường Thành 4

Kích Tăng, Kích U, Kích Chân Đế Giàn Giáo Trường Thành


Công ty Trường Thành chuyên cung cấp Giàn Giáo Xây Dựng, Phụ Kiện Giàn Giáo
Kích Đầu (kích chữ U) và Kích Chân Đế (kích bằng)
     Kích Tăng: là thiết bị liên kết giữa hệ chống (Giàn giáo, Cây chống) với xà gồ đỡ coffa.
Ngoài ra Kích Tăng còn điều chỉnh tăng giảm để thích hợp với khấu độ sàn bê tông.