HỆ GIÀN GIÁO SAO, HỆ GIÀN GIÁO NÊM TRƯỜNG THÀNH

HỆ GIÀN GIÁO SAO, HỆ GIÀN GIÁO NÊM TRƯỜNG THÀNH

HỆ GIÀN GIÁO SAO, HỆ GIÀN GIÁO NÊM TRƯỜNG THÀNH

HỆ GIÀN GIÁO SAO, HỆ GIÀN GIÁO NÊM TRƯỜNG THÀNH

HỆ GIÀN GIÁO SAO, HỆ GIÀN GIÁO NÊM TRƯỜNG THÀNH
HỆ GIÀN GIÁO SAO, HỆ GIÀN GIÁO NÊM TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Hệ Giàn Giáo Nêm, Giàn Giáo Sao Trường Thành 4

Hệ Dàn Giáo Nêm, Dàn Giáo Sao Trường Thành

Bao gồm cây chống đứng thép ống D49, có độ dày của thép là 2mm, có qui cách chiều dài các cây như sau:
Cây chống nêm 2,5m, 3 cụm tai giằng
Cây chống dàn giáo nêm 2.0m, 1.5m, 2 cụm tai giằng
Cây chống dàn giáo nêm 1m, 1 cụm tai giằng
Các thanh giằng ngang làm từ thép ống tròn D42, có độ dày 2ly, 
chiều dài qui cách phổ thông là 0,5m, 1m, 1,2m, 1,5m
Chống đà, chống đà giữa
Chống consol, chống vách.