COFFA TOLE, COFFA THÉP SÀN TRƯỜNG THÀNH

COFFA TOLE, COFFA THÉP SÀN TRƯỜNG THÀNH

COFFA TOLE, COFFA THÉP SÀN TRƯỜNG THÀNH

COFFA TOLE, COFFA THÉP SÀN TRƯỜNG THÀNH

COFFA TOLE, COFFA THÉP SÀN TRƯỜNG THÀNH
COFFA TOLE, COFFA THÉP SÀN TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Coffa thép sàn Trường Thành

 

                                                                          Coffa thép sàn Trường Thành                                                       

Mẫu Qui cách Độ dày mặt tôn Thanh la chịu lực Trọng lượng
Coffa thép sàn Trường Thành 1000*1000*18mm 1.0mm 17*2.5mm 13Kg
Coppha thép sàn Trường Thành 500*1000*18mm 1.0mm 17*2.5mm 6.5Kg