COFFA THÉP CỘT TRƯỜNG THÀNH

COFFA THÉP CỘT TRƯỜNG THÀNH

COFFA THÉP CỘT TRƯỜNG THÀNH

COFFA THÉP CỘT TRƯỜNG THÀNH

COFFA THÉP CỘT TRƯỜNG THÀNH
COFFA THÉP CỘT TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Coffa thép cột Trường Thành

 

     Coffa Thép Cột Trường Thành    

Mục Coffa tấm thẳng Coppha góc nối Cốp pha góc trong Coffa góc ngoài Gông cột
Chiều dài(mm) 1.500, 1.200, 900, 600 1.500, 1.200, 900, 600 1.500, 1.200, 900, 600 1.500, 1.200, 900, 600 200-750
Chiều rộng (mm) 100-600(bản 55) v50*50 150*150 (bản 55) 100*100 (bản 55) 200-750
Độ dày 2.0-2.5mm 2.0-2.5mm 2.0-2.5mm 2.0-2.5mm 2.0-2.5mm