CHÉO GIÁO, CHÉO DÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

CHÉO GIÁO, CHÉO DÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

CHÉO GIÁO, CHÉO DÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

CHÉO GIÁO, CHÉO DÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

CHÉO GIÁO, CHÉO DÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH
CHÉO GIÁO, CHÉO DÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Chéo Giàn Giáo Trường Thành 2

Chéo Dàn Giáo Trường Thành


Chéo Dàn Giáo là thiết bị dùng để cố định và giữ đứng khung Dàn Giáo xây dựng.
Cấu tạo Chéo Dàn Giáo
Chéo Dàn Giáo xây dựng được làm từ thép ống D21, dày 1.2ly; 1.4 ly
Chéo Dàn giáo có hai loại chính là:
Chéo 1.96m, chống gãy dùng cho khung dàn giáo 1.7m và khung dàn giáo 1.53m
Chéo 1.71m, chống gãy dùng cho khung dàn giáo 1.2m và khung dàn giáo 0.9m
Chéo Dàn Giáo Trường Thành gia công có thêm bộ phận chống gãy ốp vào phần nối giữa hai cây, giảm thiếu gãy.