CHÉO GIÀO, GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

CHÉO GIÀO, GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

CHÉO GIÀO, GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

CHÉO GIÀO, GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

CHÉO GIÀO, GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH
CHÉO GIÀO, GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Chéo Giàn Giáo Trường Thành 1

Chéo Giàn Giáo Trường Thành


Chéo Giàn Giáo là thiết bị dùng để cố định và giữ đứng khung giàn giáo xây dựng.
Cấu tạo Chéo Giàn Giáo
Chéo Giàn Giáo xây dựng được làm từ thép ống D21, dày 1.2ly; 1.4 ly
Chéo giàn giáo có hai loại chính là:
Chéo 1.96m, chống gãy dùng cho khung giàn giáo 1.7m và khung giàn giáo 1.53m
Chéo 1.71m, chống gãy dùng cho khung dàn giáo 1.2m và khung dàn giáo 0.9m
Chéo Giàn Giáo Trường Thành gia công có thêm bộ phận chống gãy ốp vào phần nối giữa hai cây, giảm thiếu gãy.