CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH

CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH

CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH

CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH

CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH
CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Cây chống giàn giáo, chống tăng Trường Thành 3

CÂY CHỐNG DÀN GIÁO, CÂY CHỐNG TĂNG TRƯỜNG THÀNH


Cây chống giàn giáo, chống tăng 3,5M: dài 3.5m, 2ly
 -  Cây chống đơn ống D60 và D49
 -  Cây chống có chiều dài max 3.5m, min 2m, có thể thay đổi chiều cao từ 2m-3.5m
 -  Cây chống 3.5m, nhúng sơn dầu, đầy đủ màu sắc cho khách hàng lựa chọn.