CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH

CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH

CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH

CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH

CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH
CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO, CÂY CHỐNG THÉP TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Cây chống giàn giáo, chống tăng Trường Thành 2

CÂY CHỐNG THÉP, CHỐNG GIÁO TRƯỜNG THÀNH

Cây chống thép, chống giáo Trường Thành 4M: 
Có chiều cao tối đa là 4.0m, chiều cao thấp nhất 2.0m
Được thiết kế hai cây thép lồng vào nhau, cây vỏ D60 dài 1.5m, dày 2ly; 
còn ruột cây chống làm từ cây thép D49 dài 2.5m. Cây chống tăng chuyên dùng để chống sàn bê tông, 
vì khả năng chịu lực lên tới 1700 kg/cây.