BÁNH XE GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

BÁNH XE GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

BÁNH XE GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

BÁNH XE GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH

BÁNH XE GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH
BÁNH XE GIÀN GIÁO TRƯỜNG THÀNH
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM > Bánh Xe Giàn Giáo Trường Thành 3

Bánh Xe Giàn Giáo Trường Thành 

Công ty Trường Thành cung cấp bánh xe chuyên dùng đẩy giàn giáo di động, 
bánh xe sử dụng cho giàn giáo lắp đặt trong nhà xưởng, 
di chuyển lắp đặt trần thạch cao, điện, nước, pccc cho các nhà thầu. 
Có đầy đủ các kích thước đường kính từ 120, 150, 200, 250. 
Bánh Xe Giàn Giáo cao su đặc, Bánh Xe Giàn Giáo PU. 
   
Đặc biệt bánh xe giàn giáo đường kính D150 được sử dụng phổ biến hơn cả.